Wie zijn wij

 

Wij zijn Marielle en Jannieke. Wij worden ontzettend blij wanneer kinderen weer in hun kracht gezet worden. Want wat is het mooi wanneer jij weet waar je blij van wordt en je kunt laten zien wie je bent: autonoom, authentiek, vol veerkracht! 

Wij hebben een positieve talentgerichte focus en geloof in de kracht van een positief systeem. In elke gesprek stellen wij de talenten en krachten van het kind en de ouder centraal. We leggen de nadruk op ont-moeten. Verbinding vind ik hierbij erg belangrijk. Verbinding tussen voelen, denken en handelen en verbinding tussen kind, ouder en het systeem. Onze drijfveer is het welbevinden van het kind en zijn ouders. Met humor, creativiteit en een ruimdenkende blik, kijken we graag mee naar wat jij op dit moment echt nodig hebt!  

In Juni 2022 is Jannieke afgestudeerd als Master Speltherapeut. Zij heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop speltherapie bijdraagt aan het sociaal-emotioneel welbevinden van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.    Jannieke

 

 • Specialist ASS
 • Specialist Hoogbegaafdheid met expertise 145 +
 • Maatschappelijk werker in de jeugdhulpverlening en de GGZ
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner rondom passend onderwijs en hoogbegaafdheid.
 • Beeldend kunstenaar
 • Master Speltherapeut
 • Ervaringsdeskundige (U)hoogbegaafdheid
 • Filosoof

     Marielle

 • Onderwijskundige
 • Leerkracht basisonderwijs met specialisme zorgverbreding
 • Projectmanager Oost Europa
 • Jeugdhulpverlener VG en GGZ
 • Specialist Fondsenwerving
 • Ervaringsdeskundige (U)hoogbegaafdheid
 • Geschiedkundige