Wie zijn wij

Wij zijn twee (dikke denkhoofd) zussen met passie voor kinderen en jongeren met speciale onderwijs- en zorgbehoeften. We hebben expertise in het begeleiden van kinderen en jongeren met en zonder labels zoals ADD, Autisme, en (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen.  Ervaringen hebben we opgedaan in het binnen-en buitenland binnen de (ambulante) hulpverlening, GGZ, onderwijs en binnen de opvoeding van het eigen gezin. 

Sinds het najaar van 2021 bestaat Praktijk de Trapveer officieel en zijn we start gegaan met de begeleiding van kinderen en jongeren. Wij worden ontzettend blij wanneer we kinderen echt in hun kracht mogen zetten.  Want wat is het mooi wanneer jij weet waar je blij van wordt en je kunt laten zien wie je bent: autonoom, authentiek, vol veerkracht! 

We hebben een positieve talentgerichte focus en geloof in de kracht van een positief systeem. In elke gesprek stellen we de talenten en krachten van het kind en de ouder centraal. We leggen de nadruk op ont-moeten. Verbinding vinden we hierbij erg belangrijk. Verbinding tussen voelen, denken en handelen en verbinding tussen kind, ouder en het systeem. Onze drijfveer is het welbevinden van het kind en zijn ouders. Met humor, creativiteit en een ruimdenkende blik, kijken we graag mee naar wat jij op dit moment echt nodig hebt!  
Jannieke de Jong

 

Ik kleur graag buiten de lijntjes en vind het heerlijk om snel te schakelen tussen hoofd- en bijzaak en het ogenschijnlijk hak op de tak springen van diverse onderwerpen. Ik ben authentiek, expressief, eerlijk en heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb een drive ontwikkeld om echt te luisteren naar iemand.

Ik ben moeder van drie autonome fantastische kinderen die (net als mijn man en ik) elke dag bruisen van de vragen, ideeën en plannen over het leven; zoveel, dat het uitvoeren niet allemaal mogelijk is, al zouden we dat nog zo graag willen!

Als kind werd ik vaak ‘de filosoof’ genoemd. Ik was voortdurend verbanden aan het leggen tussen allerlei theorieën en de praktijk. Natuurlijk was dit een vlucht uit het schoolse systeem en is dit ontstaan uit verveling. Zo vermaakte ik mezelf, eigenlijk doe ik dat nog steeds en daar geniet ik van! 

Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker en als autonoom beeldend kunstenaar. Ook heb ik filosofie gestudeerd in Utrecht. Daarnaast werkte ik als trainer, coach en zorgcoördinator in de Jeugdhulpverlening. Ik heb jarenlang ervaring opgedaan in de GGZ en jeugdhulpverlening onder jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik heb hierdoor expertise ontwikkeld in het begeleiden van cliënten met hoogbegaafdheid in combinatie met andere problematiek zoals een eetstoornis, autisme, ADHD en dwangneuroses (en ik kan er nog veel meer oplabelen).

De laatste jaren heb ik voornamelijk gewerkt als onafhankelijk cliëntondersteuner. Hierdoor kwam ik vaak in aanraking met situaties rondom hoogbegaafdheid en passend onderwijs, werk- en dagbesteding. Deze kinderen (en hun ouders)  liepen vaak vast in de systemen van het onderwijs en zorg en voelden zich vaak niet gehoord en begrepen. Ook mijn eigen kinderen blijken niet altijd goed te passen in het reguliere schoolsysteem. Hulpverlening binnen onderwijs/zorg richt zich vaak op een cognitieve aanpak. Een puur cognitieve focus negeert de ‘zijnskenmerken’ van hoogbegaafde kinderen. Ik zie een enorm gemis aan het beleven en ervaren. Ik heb ontdekt dat leerplezier en spelen nauw met elkaar verbonden zijn. Daar ligt dan ook mijn drijfveer en is de reden van het oprichten van Praktijk de Trapveer, samen met mijn zus, die altijd leuke mutsjes op of haarbanden in haar haar draagt - Ik denk stiekem om haar grijze haren te verdoezelen, of haar dikke denkhoofd af te schermen van de buitenwereld-.

In mijn werk als beeldend kunstenaar maak ik interactieve spelinstallaties die dichtbij performance art en theater liggen waarin de rol van het spelen naast filosofisch ook actief ervaren wordt. 

Ik geloof oprecht in het belang van spelen, niet alleen voor het kind maar ook voor de volwassene en de hele samenleving! Vivat homo ludens!

Op dit moment ben ik aan het afstuderen als Master Speltherapeut en doe ik onderzoek naar de manier waarop speltherapie bijdraagt aan het sociaal-emotioneel welbevinden van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.

 Installatie 'Lollywand', 2011, Jannieke de Jong


Installatie 'Verse Lucht', 2014, Jannieke de Jong