Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. De therapeut gebruikt spel als middel om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.  Door spelen kan een kind ontspannen. Ook kan het zijn gedachten, gevoelens en wensen uiten en zijn ervaringen verwerken. Daarnaast mag het kind in speltherapie experimenteren met nieuw gedrag. Het kind krijgt dan meer vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Hierdoor wordt zijn veerkracht versterkt.

De speltherapeut sluit aan bij het spel van het kind, verwoordt dit spel en speelt mee wanneer het kind dit toelaat. Door het spelen en de vertrouwensband die er groeit tussen kind en therapeut, ontstaat er ruimte voor het kind om ervaringen en emoties te uiten, om belemmeringen op te ruimen en gedragspatronen te doorbreken. De speltherapeut helpt het kind zijn eigen hulpbronnen te ontdekken. Door de inzet van speltherapie wordt de focus gelegd op belevingen en het opdoen van ervaringen. Op deze manier komt de zintuigelijke, motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind meer in balans. Speltherapie biedt dikke denkhoofden unieke mogelijkheden om cognitieve controle los te laten. Op deze manier kan het kind zich in een veilige omgeving oriënteren op alle ontwikkelingsgebieden. 

Voor meer informatie over speltherapie verwijzen we naar de pagina van NVVS.


Hoe ziet Speltherapie eruit?

Speltherapie is een individuele therapie. Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen. Zo kan het kind aangeven waar het aan toe is en houdt het de regie. Bij Praktijk de Trapveer hanteren we een cliënt-centerend basishouding, we volgen het kind tijdens de speltherapie. We benoemen wat we zien, zodat het kind betekenis kan geven aan zijn ervaringen en het kind zijn eigen gevoelens, gedachten en behoeften (weer) leert begrijpen. Merken we dat inzet van ander coach-materiaal passender is, dan maken we hier ook gebruik van binnen de speltherapie. Altijd in afstemming met het kind zelf. Speltherapie bij ons is gericht op de drijfveren van het kind. Juist deze afstemming zorgt voor het vergroten van veerkracht en leerplezier. 

 

Kennismakingsgesprek & intake 

We beginnen met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je vertelt waar je met je kind tegenaan loopt en wat je wensen zijn voor je kind. We kijken vooral of het klikt. Als jullie beiden daarna door willen, volgt een intake. Dan gaan we dieper op de achtergronden in. Na de intake besluiten jullie definitief of jullie bij ons verder willen gaan en schatten wij in of we in staat zijn om je kind te helpen. Zo nodig observeren we op school, natuurlijk altijd in overleg.

 

De spelsessies

De therapie start met drie spelobservaties. Door deze observaties wordt een beeld van je kind verkregen, het opbouwen van een vertrouwensrelatie staat hierin centraal. Na de observatieperiode worden de bevindingen besproken en wordt bekeken of speltherapie een passende vorm van hulpverlening is voor je kind. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Samen bespreken we aan welke doelen er gewerkt gaat worden. 

Een spelsessie vindt wekelijks plaats op een vast moment in de week (met uitzondering van de schoolvakanties) en duurt 45 minuten. Hoeveel sessies je kind nodig heeft is afhankelijk van de hulpvraag en situatie van je kind. Soms is een kind al goed op weg geholpen na een klein aantal sessies, soms is er meer tijd nodig. De therapie duurt zo'n tien tot twintig sessies. De speltherapie wordt afgesloten met een gesprek als de doelen zijn behaald en je kind weer op eigen kracht verder kan.

Gedurende de therapie worden ouders/verzorgers regelmatig uitgenodigd voor een oudergesprek, waarin het verloop van de therapie besproken wordt. Een goede samenwerking heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie, regelmatig contact is daarom belangrijk en prettig. Oudergesprekken komen dan in plaats van de geplande spelsessie.

 

Waar

De therapie vindt doorgaans plaats in de spelkamer op onze werklocatie in Doorn. De spelkamer biedt het kind de ruimte en vrijheid om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te experimenteren en te spelen. Ook kunnen we naar de school van het kind komen wanneer de school uiteraard hiermee instemt. We nemen dan voldoende materiaal mee.