Individueel Talentplan

Bij Praktijk de Trapveer kun je een Talentplan maken. We maken samen met jou een individueel plan, waarin staat wat jouw talenten zijn en waar je krachten liggen; waar je goed in bent en waar je blij van wordt. Je leerstijl en leerbehoeften worden in het Talentplan beschreven. Door middel van dit plan wordt het voor jezelf en anderen (school, ouders etc,) inzichtelijk wat jij nodig hebt qua begeleiding en zorg.  

Voorafgaand of tegelijkertijd kun je de coaching 'Express Jezelf', colleges 'Leerplezier & je Epische Brein' of de groepstraining 'Trapveerkracht' volgen, waardoor je al meer zelfinzicht hebt verworven. Het maken van het Talentplan is dan een mooie volgende stap.  Dit individuele Talentplan draagt bij aan talentversterking van binnen en naar buiten. Hoe ziet het individueel Talentplan eruit?

Wij maken samen met het kind een individueel Talentplan, zowel digitaal als op papier. Om tot dit Talentplan te komen gaan we in gesprek met het kind. Hier nemen we de tijd voor. We maken tijdens dit gesprek gebruik van sensopathisch materiaal en komen tot geschreven taal.  Eerder verworven kennis en ervaringen uit de coaching van Praktijk de Trapveer worden meegenomen in dit Talentplan. Het kind heeft de regie over het Talentplan, wij begeleiden het kind hierin. Als het kind of de jongere dit wil dan plannen we een gesprek met de ouders, juf of mentor.  

 

Kennismakingsgesprek 

Als je nog geen training bij ons volgt of hebt gevolgd beginnen we eerst met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je vertelt waar het kind tegenaan loopt en wat de wensen zijn van het kind. Je mag als kind of jongere ook zelf komen. We kijken vooral of het klikt van beide kanten. Na dit gesprek besluit je of je een individueel Talentplan met ons wil maken. Als we denken dat het volgen van een groepstraining, coaching traject of Speltherapie een passender eerste stap is bespreken we dit met je.  

 

De sessies

Het maken van het individueel Talentplan bestaat uit 3 sessies van 60 minuten per keer. Als er behoefte is aan een gesprek op school of met de ouders, dan willen we dit zeker mogelijk maken.  

 

Waar

Het individueel Talentplan maken we op ons kantoor/atelier. Ook kunnen we bij je thuis of op school komen.