Grondhouding

 

Bij Praktijk de Trapveer leggen we onze focus op autonomie en authenticiteit. Hierdoor kenmerkt onze grondhouding zich door: 

 

Empathie

We verplaatsen ons in het kind en we benoemen wat wij denken dat het kind voelt.  Op deze manier helpen we het kind om zijn gevoelens te verhelderen. Met empathie laten we het kind zien dat het er mag zijn zoals het is en dat het goed is wat het voelt.  

 

Echtheid

We accepteren onze eigen gevoelens en gedachten en durven eerlijk te zijn over wat ons lukt en wat ons minder goed afgaat. We volgen intervisie en supervisie en blijven aanspreekbaar op ons gedrag. We vinden echtheid in ons contact met het kind erg belangrijk.

 

Positieve focus

We willen steeds geloof en vertrouwen uitstralen dat ieder mens zich van nature wil ontwikkelen. Wij stellen de krachten en de talenten van het kind centraal. We benadrukken dat het opdoen van nieuwe ervaringen en inzichten bijdraagt aan leerplezier. 

 

Onvoorwaardelijke acceptatie

We accepteren het kind zoals het is, met de gevoelens die het op dat moment heeft. Het kind mag bij ons zijn zoals het is, en dat is goed. Als je mag zijn zoals je bent ontstaat er ontwikkeling en beweging.

 

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat het kind zich bij ons veilig voelt, we nemen hiervoor echt de tijd. Door echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie, positieve focus en empathie ontstaat er veiligheid. Veiligheid is de voorwaarde om optimaal tot ontwikkeling te komen. 

 

Verbinding

Wij richten ons op het maken van verbinding tussen denken, voelen en handelen. We sturen aan op verbinding tussen kind, ouder en zijn systeem. We vinden het belangrijk dat het kind de regisseur hiervan is en blijft.