Atelier Animo

Atelier Animo is een plek waar je kunt denken, maken, doen en ervaren. Animo betekent bezieling: enthousiast en vol vertrouwen doen waar je diep van binnen blij van wordt.  Je mag over jezelf verwonderen en positieve ervaringen op doen. In Atelier Animo kun je deelnemen aan diverse workshops. In deze workshops wordt het out of the box denken gestimuleerd. Hiermee initieert Praktijk de Trapveer ontmoetingen tussen appels en peren met een groot denkhoofd.  

 

Hoe zien de workshops van Atelier Animo er uit?

In elke workshop wordt er gebruik gemaakt van ander materiaal (zoals verf, hout, serviesgoed, matrassen etc.). Wij verrassen de deelnemers op verschillende manieren met theaterspel, beeldende kunst, het filosofisch gesprek en onderwijskunst. Hierdoor worden nieuwe mogelijkheden ontdekt en wordt er appèl gedaan op het creatieve denkvermogen. Er worden workshops aangeboden voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool en voor jongeren uit het voortgezet onderwijs.

 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor Atelier Animo door ons een e-mail te sturen. Minimale deelname is 5 kinderen of jongeren. 

 

Waar

Atelier Animo vindt plaats op onze werklocatie. In overleg kunnen we dit natuurlijk ook organiseren in een ruimte bij jou in de buurt. Wij denken graag in mogelijkheden. 

 

Wanneer

Kinderen: donderdagmiddagen van 15.30-17.00 uur.

Jongeren: donderdagavonden 18.30-20.00 uur.

 

Installatie 'Appelbox' 2008, Jannieke de Jong